Eng Cze

Kandidáti

Jednotlivým kandidátům jsme schopni pomoci a poradit ohledně situace na trhu pracovních sil, informovat je o současných trendech i předpokladech dalšího vývoje i o případných opatřeních, jež by jejich hodnotu v očích potenciálního zaměstnavatele mohla do budoucna zvýšit.

V případě, že nám zašlete svůj životopis, dostanete od nás potvrzení, že jsme Vaše CV obdrželi. Pokud se objeví vhodná pozice, odpovídající Vašim představám, budete bezodkladně informováni, a stejně tak s Vámi budeme udržovat pravidelný kontakt v průběhu dalšího výběru.

Rozhodnete-li se pro aktivní řízení své kariéry, můžete využít placenou službu Career Development, která je zaměřena na efektivní zhodnocení vašich dovedností a znalostí na trhu práce a vhodné vyvážení profesního a soukromého života. V takovém případě pro vás připravíme individuální program, jehož náplň bude vycházet z vašich aktuálních dovedností a osobní situace a bude přizpůsobena vašim profesním cílům a potřebám.

Samozřejmostí je diskrétnost a zajištění ochrany svěřených osobních údajů.

Kontaktujte nás pro více informací