Eng Cze

Naše hodnoty

Poskytování prvotřídních služeb a budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty a kandidáty jsou cílem nás všech v TOPSEARCH. Věnujeme svůj čas a profesionální zkušenosti porozumění vašemu oboru činnosti, vašim potřebám a také v neposlední řadě vaší firemní kultuře.

Nabízíme individuální a otevřený přístup založený na integritě a poctivosti. Jsme přesvědčeni, že pouze tímto přístupem můžeme poskytovat služby v tak vysoké kvalitě, kterou od nás klienti i kandidáti právem očekávají.

V TOPSEARCH vždy odpovídáme na každý dopis nebo e-mail. S kandidáty i klienty komunikujeme pravidelně, a to tak, aby věřili, že jsme jeho kvalifikovanými a taktními poradci. Z tohoto důvodu, a na základě důvěry a předchozích dobrých zkušeností, se na nás kandidáti i klienti opakovaně obracejí. Tento náš přístup je jedním z důležitých faktorů, který upevňuje naši vynikající profesionální reputaci.

Pro partnery a konzultanty TOPSEARCH jsou závaznými hodnotami:

Pro zákaznický přístup

Vyhodnocujeme a řídíme se individuálními požadavky našich klientů i kandidátů. Podle nich připravujeme finální postupy tak, aby po jejich realizace byli nejenom úspěšní, ale také spokojení. To přináší v neposlední řadě i naše uspokojení a radost z úspěchu.

Osobní i týmové řešení

Vysoké nasazení každého v TOPSEARCH odpovídá požadavkům, které od nás očekáváte. Jsme připraveni vám poskytnout naše služby profesionálně na míru, seriózně, a to na základě dlouholetých zkušeností a lidského přístupu. Zároveň jsme si vědomi, že sebelepší jedinec má své limity, které nelze překročit. Z tohoto důvodu volíme týmovou spolupráci, ve které zkušení konzultanti nejlépe připraví ideální řešení v zájmu klientů i kandidátů. Naše předchozí výsledky a příznivé ohlasy klientů to nejlépe potvrzují.

Kreativita a nové přístupy

Nezůstáváme stát na místě, a proto neustále hledáme nové a kreativní přístupy při uplatňování našich znalostí a dovedností. Nabízíme našim klientům a kandidátům moderní řešení zejména v oblasti nových technologií včetně sociálních sítích. Znalosti, moderní technologie, efektivita a kreativita pomáhají každému jednotlivci i firmě najít uplatnění na trhu, a tudíž být úspěšný.

Vysoké standardy služeb

Našim klientům i kandidátům poskytujeme vysoce efektivní, korektní a užitečné služby. Je nám zřejmé, že průměrnost, byť by snad přinesla krátkodobý finanční efekt, by se z dlouhodobého hlediska vymstila ve ztrátě důvěry. Proto se stále každý z nás profesionálně rozvíjí, abychom ve své činnosti i nadále patřili k nejužší špičce v oboru.

Etika

V navazování nových vztahů, v procesu jejich udržování a jejich dalším profesionálním rozvoji vždy vycházíme z etických principů a zásad přirozené lidské slušnosti. Ke klientům i kandidátům přistupujeme otevřeně, loajálně, s taktem, tedy tak, jak to vyžaduje profesionalita a skutečné partnerství.

Kontaktujte nás pro více informací

  • Executive Search
  • Outplacement
  • Training
  • Consulting
  • Career Development