Eng Cze

21.01.2019
Generální ředitel

Pro úspěšnou českou obchodně technologickou společnost, dlouhodobě působící na trhu v oblasti strojírenství, hledáme Generálního ředitele.

9.01.2019
Field Sales Representative

Seniorní obchodní pozice ve společnosti s mezinárodní působností, která je předním výrobcem přesných měřících přístrojů a dodavatelem servisních služeb pro laboratoře…

Consulting

Divize Consulting nabízí široké spektrum personálně poradenských činností, ať už pro jednotlivce nebo společnosti. Naším cílem je pracovat s klienty s porozuměním jejich individuálních situací, firemní kultury, plánů a společnými silami docílit lepší výkonnosti.
Naše zkušenosti pocházejí z mnoha odvětví, sektorů, v České republice i  na mezinárodní úrovni  a většina programů je „ušitých na míru“ – jsou praktické a specificky zaměřené, připravené dle potřeb klienta.

Služby divize Consulting:

 1. Organizační struktura společnosti, definice náplně práce jednotlivých pracovních pozic, personální audit
 2. Diagnostika zaměstnanců – hodnocení profesních dovedností a znalostí Development centra, osobnostní diagnostika, profesní kapacita, oblasti rozvoje
 3. Příprava a realizace Assessment center
 4. Koučink
 5. Pracovně – právní poradenství
 6. Poradenství s interní a externí komunikací
 7. Career Development pro jednotlivce

Proč využít službu Consulting?

 1. Využít odborníka s mnohaletými zkušenostmi s danou problematikou je pro vás rychlejší a efektivnější cesta, než řešení problému vlastními silami.
 2. Naše přidaná hodnota je založena na schopnosti přinést náhled zvenčí a dodat doporučení, s využitím interpretace a analýzy stěžejních aspektů.
 3. Dodržujeme profesionální a etický přístup v naší práci.
 4. Vždy se snažíme najít řešení, jak vám pomoci a umožnit vaší organizaci růst a stát se úspěšnou.  Když toto nemůžeme splnit, řekneme vám to. Když budeme moci, navrhneme vám alternativní řešení.

Službu Consulting  poskytují partneři společnosti s komplexními zkušenostmi zahrnujícími:

 1. Vlastní působení ve vrcholových manažerských pozicích v mezinárodních společnostech
 2. Detailní znalost struktur firem, klíčových procesů, sestavování strategií, řízení klíčových zákazníků
 3. Praktickou zkušenost se sestavováním týmů, zakládáním či restrukturalizací poboček společností či zahajování nových obchodních aktivit
 4. Osobní dovednost v používání systémů hodnocení výkonnosti zaměstnanců a plánování a exekuce plánů rozvoje zaměstnanců z významných mezinárodních firem
 5. Vedení profesních tréninků a koučování manažerů v mezinárodních společnostech
 6. Hlubokou znalost trhu a firem na něm působících ve významných oborech a odvětvích
 7. Osobní kontakty a možnost přímého doporučení či konzultace v mnoha odvětvích trhu
 8. Desetiletou praxi v oblasti přímého vyhledávání manažerů (executive search)
 9. Úspěšné řízení individuálních i skupinových outplacementových programů pro manažery významných nadnárodních společností

Důraz na etiku, důvěrnost při poskytování služby, kvalita, flexibilita a individuální servis jsou samozřejmou součástí poskytovaných služeb.

Kontaktujte nás pro více informací

 • Executive Search
 • Outplacement
 • Training
 • Consulting
 • Career Development