Eng Cze

28.05.2019
Senior Corporate Counsel

We are currently searching for Senior Corporate Counsel for our TOP client, world leader in engineered polymer solutions.

7.05.2019
Konzultant optimista

Hledáme k nám novou kolegyni nebo kolegu, konzultanta optimistu.

Služby

Dlouhodobě poskytujeme širokou škálu služeb v oblasti personálního poradenství, především pak následujících šest:

Executive Search

Executive Search je klíčovou součástí našeho portfolia. Senior partneři společnosti mají v této oblasti dohromady již přes šedesát let zkušeností. Specializujeme se především na manažerské pozice, specialisty a experty.

Career Development

Jsme si vědomi důležitosti každého vašeho karierního rozhodnutí a posunu, které ovlivňují nejen vás, ale i vaše blízké. Díky individuálnímu přístupu, dlouholetým zkušenostem a znalostem aktuální situace na trhu práce jsme schopni profesionálně poradit s hledáním nového uplatnění. Stejně tak poradíme i v situaci, kdy zvažujete změnu zaměstnání či oboru, při odvážné snaze o další krok směrem vzhůru.

Training

Našim klientům poskytujeme komplexní tréninkovou podporu při rozvoji jejich zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností, a to v rámci odlišných přístupů pro jednotlivé profesní skupiny. Manažery rozvíjíme formou workshopů se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí s důrazem na dovednosti v oblasti motivace a komunikace s podřízenými pracovníky. Top Management rozvíjíme zcela na bázi individuálního přístupu formou koučinku a individuálního tréninku. U prvoliniových pozic se zaměřujeme na rozvoj dovedností v oblastech komunikace, vztahového managementu a řešení potřeb klientů, přičemž do práce na rozvoji jednotlivých pracovníků zapojujeme i jejich bezprostřední nadřízené. Vzdělávací a rozvojové aktivity, které realizujeme, probíhají vždy v interaktivní formě trenéra s účastníky. Po krátkém teoretickém úvodu jsou v každém kurzu zařazeny modelové situace, cvičení, hraní rolí nebo přímo simulace reálných situací z každodenního života. Díky tomuto interaktivnímu pojetí si účastníci formou zážitků odnesou z tréninků mnohem více.

Consulting

V této oblasti poskytujeme široké spektrum specifických služeb určených jak pro společnosti, tak pro jednotlivce, a to zejména se zaměřením na analýzu potenciálu, rozvojové programy, vč. tréninkových systémů, řízení lidských zdrojů, managementu talentů, mystery shopping a change management nebo na specializované služby v oblasti pracovně právního poradenství.

IT Recruitment

Jsme si vědomi neustálého rozvoje v oblasti IT a dobře si uvědomujeme rychlost, s jakou je potřeba reagovat na poptávku našich klientů. Náš IT Recruitment tým je připravený kdykoli profesionálně pomoci s vyhledáním vhodných kandidátů jak na manažerské pozice (CIO, IT Director, IT manager), tak i vývojářů, odborníků a specialistů (Developers, Analysts, Architects, Testers, Product Owners, Scrum Masters, UX Designers, UI Designers). Jsme schopni s vámi řešit front-end, back-end i databáze. Díky bohatým zkušenostem z oboru, které náš IT Recruitment tým má, jsme schopni vést odborný dialog odpovídající důležitosti tohoto segmentu trhu.

Outplacement

I v době hospodářského růstu, příznivých podmínek a malé nezaměstnanosti jsou nezbytné služby jakou je Outplacement. Věříme, že ke korektnímu vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem patří i důstojný odchod a pomoc při hledání nového zaměstnání. Jsme přesvědčeni, že firemní kulturu dokresluje i zkušenost s ukončením pracovního poměru. Spokojenost bývalých zaměstnanců je v moderní době sociálních sítí čím dál tím důležitější. Berte investici do pomoci s karierní změnou jako investici do své značky a pověsti na trhu.

Profesionalita a odbornost

Zvolíte-li jakoukoliv naši službu, vždy se o Vás bude starat tým složený z vyzrálých a zkušených odborníků, kteří se v průběhu své profesní kariéry ve významných mezinárodních společnostech pohybovali na straně zadavatele a nyní dlouhodobě působí na straně poradce. Tuto skutečnost vnímají naši partneři z řad společností i kandidátů velmi pozitivně.

Kontaktujte nás pro více informací

  • Executive Search
  • Outplacement
  • Training
  • Consulting
  • Career Development