Eng Cze

17.04.2018
Manažer oddělení chemie

ODPOVĚDNOST • Analýza současného stavu a návrh řešení jak v provozní, tak i obchodní oblasti • Po schválení nových nebo [...]

27.03.2018
Regional Demand Manager EE

Mission Drive demand management team to provide on a monthly basis a 12 rolling month sales forecast with the highest [...]

Služby

Poskytujeme širokou škálu specializovaných služeb v oblasti personálního poradenství. Služby jsou rozděleny dle zaměření do pěti divizí.

Základ našich aktivit tvoří Executive Search pro pozice specialistů, středního, vyššího a vrcholového managementu.

Druhou významnou součástí našich služeb je Outplacement – služba, která společnostem i jejich zaměstnancům usnadňuje organizační změny a jejíž profesionalitu zastřešuje partner společnosti, který má dlouholeté zkušenosti s řadou realizací jak skupinových, tak i manažerských forem outplacementu.

Třetím pilířem našich aktivit je Training. Našim klientům zde poskytujeme komplexní podporu při získávání, rozvoji a efektivním využití schopností a dovedností jejich zaměstnanců.

Čtvrtou součástí našich služeb je Consulting. V této oblasti poskytuje široké spektrum specifických služeb určených jak pro společnosti, tak pro jednotlivce se zaměřením na osobní rozvoj, prezentaci, sebeprezentaci a možnosti dalšího růstu. Součástí těchto služeb jsou personální audity, assessment centra, zejména development centra, osobnostní diagnostika, pracovně právní poradenství, rozvoj kariéry pro manažery či specializované služby, jako je například mystery shopping.

Pátou službou z našeho portfolia je Career Development. Díky individuálnímu přístupu, dlouholetým zkušenostem a znalostem aktuální situace na trhu práce jsme schopni profesionálně poradit při hledání nového uplatnění, zvažování změny zaměstnání či oboru nebo při snaze o posun v kariéře.

Pokud zvolíte naši službu, vždy se o Vás bude starat tým složený z vyzrálých a zkušených odborníků, kteří se v průběhu své profesní kariéry ve významných mezinárodních společnostech pohybovali na straně zadavatele a nyní dlouhodobě působí na straně poradce. Tuto skutečnost vnímají naši partneři z řad společností i kandidátů velmi pozitivně.

Kontaktujte nás pro více informací