Eng Cze


Manažer oddělení chemie

17. 4. 2018

ODPOVĚDNOST

• Analýza současného stavu a návrh řešení jak v provozní, tak i obchodní oblasti
• Po schválení nových nebo ověření stávajících procesů, jejich zavedení.
• Vyhledávání nových zakázek a obchodních příležitostí pro produkty nabízené společností
• Jednání s odpovědnými lidmi a příprava nabídek včetně podkladů pro výběrová řízení
• Odpovědnost za kontrolu jednotlivých činností, závěrečné vyhodnocení zakázek, plná zodpovědnost za svěřené oddělení.
• Pravidelné vykazování výsledků a rozpracovaných projektu min. 1 x měsíčně přímo jednateli
• Vedení oddělení včetně zavedení odpovídajících postupu
• Získání a aktivní vyhledávání obchodních příležitostí včetně uzavírání obchodních případů
• Reporting finanční operativy a obchodních aktivit
• Péče o nové a stávající klienty společnosti
• Kontrola plnění „timingu“ a kvality výstupu zakázek
• Legislativní procesy
• Logistika

POŽADAVKY

• Aktivní komunikace a vedení teamu
• Pozitivní přístup ke změnám, hledání pozitiv na změnách, vnímání, že změny jsou nutné, iniciování změn, vstřícnost (vítat nové výzvy a myšlenky)
• Výborné obchodní schopnosti včetně prezentace firmy a jejích produktu novým i stávajícím klientům
• Vidění věcí v souvislostech, schopnost podívat se na věc z nadhledu, přemýšlení o dopadech činností na druhé
• Schopnost přesně, správně zadávat i vykonávat pracovní úkoly v požadovaném čase a kvalitě
• Přátelský, pozitivní a důsledný přístup ke spolupracovníkům, ke změnám, vidění šance se něco naučit, proaktivní poskytování informací týkajících se pracovních povinností
• Schopnost výběru nejdůležitějších myšlenek z většího množství informací, jejich prezentace a práce s nimi
• Schopnost pochopit , doplnit, rozvinout a realizovat i náměty druhých, dotáhnout věci do konce
• Řízení vztahu s dodavateli na partnerském základě, s cílem dosáhnout co nejvýhodnějšího poměru kvalit, množství a ceny, neustálé hledání forem a metod pro další zlepšování tohoto poměru ve prospěch společnosti
• Psychická odolnost, nepodléhání obtížným situacím, zvládnutí mnoha aktivit najednou
• Získávání informací a práce na sobě – samostudium, schopnost definovat svoje oblasti rozvoje, osvojování si nových technik
• Loajalita, morální hodnoty

POŽADAVKY

• Zázemí stabilní české rodinné společnosti
• Zajímavé finanční ohodnocení
• Služební auto střední třídy dle výběru

Kontaktujte nás pro více informací

  • Executive Search
  • Outplacement
  • Training
  • Consulting
  • Career Development