Eng Cze


IT Ředitel

22. 3. 2018
 • Vedení pěti týmů (HelpDesk, Provoz, E-Commerce, Business Intelligence, Vývoj aplikací)
 • Zajištění integrace stávajících informačních systémů a jejich modernizaci
 • Proměna dat z informačních systémů za informace poskytující konkurenční výhodu
 • Příprava a realizace ICT projektů a výběrových řízení
 • Optimalizace IT procesů tak, aby plnila přísná interní SLA
 • Aktivní spolupráce s dodavateli HW a SW
 • U služeb u kterých to dovoluje legislativa zajištění přechodu do cloudu (IaaS, PaaS, SaaS)
 • Dohled nad obecným nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR)
 • Vývoj nových aplikací dle principů a metodologie SOA
 • Úzká spolupráce s managementem firmy
 • 1800 zaměštnanců

Oddělení HelpDesku

Zajištění podpory

 • 900 koncových stanic (stolní počítače, notebooky)
 • Cca 900 tiskáren přímo připojených ke koncovým stanicím

Rozmístění strojů

 • Čtyři druhy provozů (polikliniky, lůžková oddělení, lékárny, centra asistované reprodukce)
 • Ve vybraných zařízení zajištění nepřetržitého provozu
 • Šest měst (Praha, Teplice, Karlovy Vary, České Budějovice, Kolín, Ostrava)
 • Dvanáct samostatně stojících budov

Činnosti oddělení

 • Podpora uživatelů koncových stanic po telefonu a přes vzdálenou plochu
 • Oprava počítačů, výměna komponent, vyřízení reklamací, nákup nových počítačů
 • Instalace a aktualizace počítačových programů

Oddělení Provozu

Administrace systémů

 • Operačních systémů Microsoft Windows Server
 • Poštovního systému Microsoft Exchange Server
 • Zálohovací systém Microsoft Backup Server
 • Tiskový systém Microsoft Print Server
 • Administrace bezpečnostního a docházkového systému

Síťová infrastruktura

 • Konfigurace a monitoring síťových prvků
 • Správa virtuálních strojů
 • Dohled nad síťovou částí IT infrastruktury a zajištění konektivity v pobočkách

Oddělení E-commerce

Činnosti oddělení

 • Spolupráce na vývoji e-shopu s externím dodavatelem
 • Rozesílání pravidelných newsletterů a marketingových direkt mailů
 • Správa zákazníků e-shopu a členů věrnostního programu
 • Správa PPC kampaní v Google Adwords, Google Shopping, Sklik

Oddělení Business Intelligence

Činnosti oddělení

 • Konsolidace dat z jednotlivých primárních systémů do datového skladu
 • Sestavování reportů, ad-hoc analýz za pomocí reportingových nástrojů nebo přímo SQL

Oddělení Vývoj aplikací

Činnosti oddělení

 • Vývoj moderních webových aplikací na platformě .NET
 • Vývoj aplikací pracující s daty z datového skladu
 • Vývoj mobilních aplikací pro zvýšení efektivity business činností
 • Vývoj mobilních aplikací pro členy věrnostního klubu

Kontaktujte nás pro více informací

 • Executive Search
 • Outplacement
 • Training
 • Consulting
 • Career Development