Eng Cze

Několik praktických rad kandidátům – příprava CV

Považujte přípravu Vašeho CV za důležitou časovou investici, umožňující Vám zamyslet se a uvědomit si všechny Vaše zkušenosti a vědomosti, které jste během posledních let nabyli. Slyšeli jsme již několik názorů o tom jak dlouhé má vlastně CV být.

Z praxe doporučujeme délku v rozmezí 2 – 3 stránek.

 • Zamyslete se, co by zaměstnavatele zajímalo více do detailů. Většinou to bývá zejména období posledních 4-5 let Vašich pracovních zkušeností.
 • Uvažujte o tom, kdo bude Vaše CV číst, a zda-li jsou názvy Vašich předchozích zaměstnavatelů natolik známy, aby si mohl Váš potencionální budoucí zaměstnavatel udělat představu o rozsahu Vašich zkušeností. Pokud se domníváte, že ne, je dobré k názvu společnosti napsat několik bodů, které mohou poskytnout dostatečné informace o tom, v jakém oboru se angažovala.
 • Název pozice může v každé společnosti znamenat něco odlišného. Proto je užitečné uvést Vaše hlavní zodpovědnosti v dané funkci, zejména ty, které považujete za nejdůležitější, ideálně v rozsahu 4 – 7 bodů.
 • Uvádějte Vaše úspěchy, ale buďte přesní a pravdiví. Toto téma je pro potencionálního zaměstnavatele vždy velmi zajímavé.
 • Profesní žargon – pokud pracujete v určitém oboru, mohou se v něm vyskytovat výrazy, kterým rozumí pouze lidé ze stejného oboru. Vyjadřujte se proto tak, aby Vám i lidé působící mimo dané odvětví rozuměli, samozřejmě zejména v případě, pokud chcete oblast svého působení do budoucna změnit.
 • Osobní informace – informace o Vašem vztahu, počtu dětí, atd. nejsou dnes již potřeba. To samé platí i pro datum narození, ačkoli mnoho lidí je v České republice stále vyžaduje.
 • Reference – není třeba již v CV uvádět jména a kontakty lidí, které uvádíte jako poskytovatele referencí, toto je lépe udělat až v pozdější fázi výběru, když již o místo velmi vážně usilujete. V opačném případě se může stát, že někteří méně eticky zaměření zaměstnavatelé budou kontaktovat Vaše referenty ještě dříve, než se s Vámi vůbec sejdou.
 • Pamatujte, že interview je výběrem na obou stranách. Kandidát i potencionální zaměstnavatel jsou rovnocenní partneři. I Vy se rozhodujete, zvažujete všechna pro a proti, získáváte a prověřujete informace o tom jak je společnost vnímána na trhu práce, jakou má perspektivu, vedení atd.. Toto vše Vám může pomoci při rozhodování, zdali se o pozici dále ucházet, či nikoli.

 

Kontaktujte nás pro více informací

 • Executive Search
 • Outplacement
 • Training
 • Consulting
 • Career Development